Regulamin płatności

Regulamin świadczenia sprzedaży obrazów .

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy www.faberanna.pl prowadzony jest przez firmę Centrum Szkoleniowe Indigo by Anna Faber z siedzibą w Gliwicach , Tokarska 169 , 44- 151 .Nip 9691496734 Regon 243474327
Zawartość sklepu internetowego faberanna.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

§2 WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Sklep internetowy www.faberanna.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci internetowej   obrazów . Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
Do zakupów w sklepie internetowym www.faberanna.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawartego w sklepie www.faberanna.pl Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
Przyjęcie przez sklep internetowy www.faberanna.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową. Firma Centrum Szkoleniowe Indigo by Anna Faber nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Firma Centrum Szkoleniowe Indigo by Anna Faber jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep internetowy www.faberanna.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
Firma Centrum Szkoleniowe Indigo by Anna Faber zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie i nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.faberanna.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone. .
Sklep internetowy www.faberanna.pl wystawia dokument sprzedaży – (paragon/fakturę Vat). W przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje, wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia rachunku. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia rachunku jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO do wystawienia rachunku na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

§3 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklep internetowy www.faberanna.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.faberanna.pl Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać szkoleń , obrazów i usług oferowanych przez Sklep internetowy www.faberanna.pl

§4 DANE OSOBOWE
Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony/na o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności .
Przyjmujemy również wpłaty dokonane przelewem bankowym na nasze konto.

Nasze dane do płatności:
CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER
TOKARSKA 169, 44-151 GLIWICE
49 1020 2401 0000 0302 0482 6931
BIZNES PARTNER
ODDZIAŁ 1 W GLIWICACH
NOWY ŚWIAT 9A
Koniecznie w tytule płatności wpisz swoje Imię i Nazwisko oraz numer zamówienia.
Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

§6 CENY WYSYŁKI
Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Wyjątek stanowią zamówienia spełniające warunki przesyłek gratisowych . Dostawa towaru odbywa się poprzez Firmę kurierską . Zamówienia realizujemy na terenie Polski. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.

§7 WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy kurierskiej.
W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na obrazy i szkolenia w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.
W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

§8 ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW  obrazy są własnością CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER.

§9 DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Sklep internetowy WWW.FABERANNA.PL prezentuje aktualną i pełną ofertę obrazów . Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim obrazów nietypowych lub obrazów właśnie wycofanych z oferty . W innym przypadku Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

§10 REKLAMACJE I GWARANCJE
Reklamacje obrazów , dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora i potwierdzonego przez niego .
Nie przyjmujemy reklamacji wynikających z braku umiejętności użytkowania obrazów .

Tryb postępowania reklamacyjnego obrazów :

W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że obraz nie jest zgodny z umową , ma on prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: annafaber@op.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania odebrania obrazu .
Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, nazwe obrazu , którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń  .
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.Reklamację uważa się za uznaną, poprzez podanie przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER powodu wystąpienia wady i wymianę Produktu wadliwego na produkt wolny od wad, jego naprawę, obniżenie ceny lub zwrot kosztów zakupu OBRAZU

 

 

§11 ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U.Nr 22, poz. 271) .
Nie przyjmujemy zwrotów wynikających z braku umiejętności użytkowania obrazów .

§12 PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stro­nach www.FABERANNA.PL chronione są prawami autorskimi.
Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody
CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER jest zabronione.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych obrazów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych obrazów do oferty skle­pu internetowego, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Firmę CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

Siedziba Firmy oraz biuro

Centrum Szkoleniowe Indigo by Anna Faber , z siedzibą Gliwice 44- 151 , Tokarska 169 .

 

 

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych .

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.faberanna.pl jest CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER z siedzibą w Gliwicach, ul. Tokarska 169, 44-151 Gliwice , Nip 9691496734 Regon 243474327

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe  w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach . CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami , z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

6. Uczestnicy wszystkich szkoleń  organizowanych lub współorganizowanych przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

7. CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń .

8. Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu stylizacji paznokci , której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

9. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

10. CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

11. Promocje organizowane przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

12. Uczestnicy szkoleń w CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER  oświadczają, iż rozumieją, że mają one charakter wyłącznie edukacyjny.

13. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

14. Umowa o świadczenie usług STARWAY może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie bezpośrednio w siedzibie CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER

15. Płatność za usługi CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER może być dokonana w formie:

a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER

b)przelewu z konta bankowego,
c) przelewu internetowego.

16. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER, rozliczenie wpłaconej na rzecz CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.

17.CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie organizowane przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

18. CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo na platformie mateuszgrzesiak.tv lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podaniaCENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

19. Zwrot należności uiszczonych na rzecz CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER następuje po otrzymaniu przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: annafaber@op.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

26. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

27. Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

28. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.

29. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

31. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

32. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

33. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.faberanna.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Konsumenci wyłączenia:

34. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: annafaber@op.pl lub drogą pocztową na adres CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER ul. Tokarska 169,44-151 Gliwice. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER.

36. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: annafaber@op.pl lub przesyłając ją listem na adres CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

37. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

38. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2018